Útlakový syndrom n. dorsalis scapulae C 5-6

složení nervu

motorická inervace mm. rhomboidei
funkce svalu

addukce lopatky , porucha je patrná i při elevaci paže

příznak

odstávání lopatky

příčiny možná komprese nervu hypertrofickým m. scalenus medius

bolest

bolesti jsou vyvolány při pracovním zatížení ramene, jejich lokalizace je na mediálním okraji lopatky, vyzařují k páteři a na zevní stranu paže

porucha senzitivity

deficit senzitivity není přítomen