Postižení glenohumerálního skloubení  

Význam vyšetření izolovaných pohybů v glenohumerálním skloubení

Komplexní pohyby nám ukáží poruchu celého ramenního pletence, ale nedokáží přesně specifikovat narušenou strukturu. Pro bližší upřesnění patologické struktury je nutné provést vyšetření izolovaného pohybu v glenohumerálním skloubení. Jestliže zjistíme omezení izolovaného rozsahu pohybů ( jak aktivního tak i pasivního) v glenohumerálním skloubení, pak se jedná o postižení struktur ležících v těsné blízkosti glenohumerálního skloubení.

Vyšetření izolovaného rozsahu pohybu glenohumerálního skloubení

Při tomto vyšetření sledujeme omezení pohybu vůči druhé straně a bolesti při pohybu.