Aspirace tekutiny z pochvy dlouhé hlavy bicepsu

Následující videoklip ukáže aspiraci exsudátu při tenosynovitidě dlouhé hlavy bicepsu pod UZ. Aspiraci provádíme z transverzálního řezu dlouhé hlavy bicepsu. Používáme žluté jehly o průměru G 1 1/2, která nám označí místo aspirace. Po aspiraci provádíme rozbor exsudátu.

 

 

073X.jpg (43842 bytes)

obrázek  a schéma aspirace tekutiny u tenovaginitidy dlouhé hlavy bicepsu pod UZ

 aspdlb.avi videoklip aspirace tekutiny u tenovaginitidy dlouhé hlavy bicepsu pod UZ

 

Základní rozbor synoviální tekutiny po punkcích

cytologický

biochemický

kultivační

mikroskopický k vyloučení krystalů

 

Od kompletního vyšetření aspirované tekutiny ustupujeme jen v případě:

1. vazkých výpotků, typu ganglionu, které byly vždy nebuněčné, a proto je neodesíláme na cytologické vyšetření (počet leukocytù)

2. hematomů,

neboť vyšetření  těchto punktátů  nevedlo  k dalšímu zpřesnění diagnosy,

 

punktát odesíláme pokaždé na kultivaci