Inervace horní končetiny

Svaly horní končetiny mají inervaci z kořenů C 5 až C 8 s malou spojkou od C 4 a Th 1. Tyto kořeny se spojují ve tři svazky (fasciculus lateralis, fasciculus medialis a fasciculus posterior). V oblasti klíční kosti se tyto svazky rozdělují na 2 části: supraklavikulární a infraklavikulární. Z těchto svazků vycházejí motorické nervy, které mají vztah k ramennímu kloubu.

Supraklavikulární svazek obsahující tyto nervy

 

Nervy vycházející ze supraskapulárního svazku a inervující svaly ramenního pletence
Nerv Kořenová distribuce

n. thoracicus longus

C 5-6
n. dorsalis scapulae C 5
n. suprascapularis C 5-6
n. thoracodorsalis

C 7-8

n. subscapularis C 5-6

Infraklavikulární svazek obsahující tyto nervy

Nervy vycházející ze infraskapulárního svazku a inervující svaly ramenního pletence
Nerv Kořenová distribuce
n. axillaris C 5-6