Vyšetření svalové síly

Vyšetření svalové síly – dále svalový test – je jedním ze základních vyšetřovacích metod v oblasti pohybového systému. Pro každý sval je vypracována metodika měření jeho síly. Síla se udává v 6 stupních, které popisují maximální sílu, kterou je sval schopen vyvinout. Vyšetření svalové síly bylo zavedeno pro zjištění rozsahu postižení u nemocných s poliomyelitidou a z něj postupně přešlo na vyšetřování u všech poruch svalové síly jak myogenní, tak neurogenní etiologie.

Stupně svalové síly dle svalového testu:

                                           

Svalová síla 0   

sval nemá žádnou aktivitu, a tak není schopen žádné kontrakce

Svalová síla 1

sval provede pouze svalový stah bez vyvolání motorické činnosti, tj. pohybu končetiny

Svalová síla 2

sval vykoná pohyb končetiny pouze tehdy, když je pohyb prováděn se zátěží menší než je tíha vyšetřované končetiny (to např. u ramenního kloubu znamená, že pacient provede flexi v glenohumerálním skloubení pouze v poloze vleže na boku - kdy ve flexi odpadá váha vyšetřované končetiny)

Svalová síla 3

sval s touto silou provede pohyb končetiny, pouze pokud zatížení, tj. odpor proti pohybu, je větší, pohyb se již neuskuteční

Svalová síla 4

sval je schopen provést pohyb končetiny pouze při odporu sice malém, ale přesto již větším než tíže končetiny

Svalová síla 5

sval je schopen provést pohyb, i pokud se tomuto pohybu klade velký odpor

 

 

Každý sval má  propracovanou  techniku vyšetření a musíme odkázat na  odbornou  literaturu, neboť   tato problematika přesahuje  obsah této publikace.