Omezení rozsahu aktivního pohybu a normální rozsah pasivního pohybu v glenohumerálním skloubení

Teoreticky by se v tomto případě jednalo o patologii svalů a šlach, odpovědných za pohyb kloubu, buď z příčin postihujících samotnou šlachu a sval (ruptura, zánět, myopatické změny) nebo poruchou nervových zakončení, kterými je tento sval inervován6. Anatomické struktury samotného kloubu by měly být intaktní.

Skutečný  výskyt normálního rozsahu pasivního  pohybu   se současným  omezením  rozsahu aktivního pohybu v glenohumerálním skloubení.

Z výše uvedených příkladů bychom vzhledem k frekvenci diagnóz předpokládali častý nález omezení rozsahu aktivního pohybu při normálním rozsahu pasivního pohybu. Skutečnost je však jiná. Jako příklad uveďme úplnou rupturu rotátorové manžety, kdy teoreticky pacient není schopen provést abdukci ramene vlastními silami, lékař je však pasivní abdukci ramene schopen provést v plném rozsahu. Skutečný nález při vyšetření se od očekávání liší:


6 u plegie končetiny dojde k omezení rozsahu aktivního pohybu, rozsah pasivního pohybu je však normální pouze na začátku této poruchy (po určitém období dojde k rozvoji kontraktur)