Typy komplexních pohybů

Elevace v abdukci

Videoklip komplexních pohybů  ramenního pletence- elevace v abdukci ventrální pohled

 

 

Videoklip  komplexního  pohybu ramenního pletence- elevace v abdukci dorzální pohled

 

zde je nutné sledovat i pohyb lopatky, a tak vyšetřovat i funkci svalů, které lopatkou pohybují

Elevace ve flexi

Videoklip  komplexních pohybů  ramenního pletence- elevace ve flexi

 

 

Tabulka : rozsah  komplexních pohybů 

Rozsah komplexních pohybů ramenního pletence

typ pohybu rozsah pohybu (metodou nulové polohy)
elevace ve flexi 0 - 180
elevace v abdukci 0 - 180