Kořenový syndrom C 6

Pro kořenový syndrom C 6 je jsou typické tyto obtíže:

BOLEST A PORUCHA CITLIVOSTI radiální strana končetiny
OSLABENÉ SVALY V OBLASTI RAMENE

infraspinatus

supraspinatus

subscapularis

biceps brachii

OSLABENÉ SVALY V OBLASTI DISTÁLNÍ ČÁSTI KONČETINY

extensor carpi radialis

extensor digitorum communis

flexor carpi radialis

OSLABENÝ REFLEX

bicipitový

OSLABENÁ FUNKCE

pronace a supinace předloktí