Útlakový syndrom n. axillaris C 5-6

složení nervu

motorická inervace m. deltoideus

m. teres minor

senzorická inervace odpovídá za inervaci horní zevní části paže nad střední částí deltového svalu

funkce svalu

 

M. DELTOIDEUS

zvedá paži do horizontály - viz modifikované vyšetření abdukce při svalovém testu. Omezená abdukce v ramenním kloubu při útlakovém syndromu n. axillaris se může jevit i jako obraz zmrzlého ramene - není však omezená pasivní hybnost!!

(M. supraspinatus, m. trapezius, m. biceps brachii a lopatkové svaly mohou funkci deltového svalu částečně nahradit.Těžší poruchy n. axillaris však nepříznivě ovlivňují funkci paže zásadním způsobem)

 

příznak

atrofie deltového svalu, která mění zřetelně konfiguraci ramene

oslabení síly při vyšetření abdukce v horizontále

příčiny

silný náraz na rameno, často luxace nebo subluxace ramenního kloubu (při následném znehybnění může být obrna nervu nepoznána)

bolest

není přítomná

porucha senzitivity výpad čití je málo nápadný

017.jpg (72020 bytes)

Obrázek sensorické inervace n. axilaris