Kořenový syndrom C 8

Pro kořenový syndrom jsou typické tyto obtíže:

BOLESTI A PORUCHY CITLIVOSTI

na ulnární straně horní končetiny

OSLABENÉ SVALY V OBLASTI RAMENE

latissimus dorsi

triceps brachii

OSLABENÉ SVALY V OBLASTI DISTÁLNÍ ČÁSTI KONČETINY

lumbricales

interossei

OSLABENÝ REFLEX

tricipitový

OSLABENÁ FUNKCE

flexe a extenze prstů