Kasuistika - ruptura m. deltoideus

Jen pro ozřejmění problémů v diferenciální diagnostice ruptur si dovolíme ukázat poměrně atypický případ. Pacientka (40 let) se 4 měsíce trvajícími, akutně vzniklými, zpočátku krutými bolestmi lokalizovanými asi 10 cm pod ramenním kloubem v oblasti svalu m. deltoideus . Bolesti vznikly v klidu, v noci, ve spánku . Bolestivá flexe v ramenním kloubu . Na ortopedickém oddělení ji na RTG ramene zjistili kalcifikaci rotátorové manžety a onemocnění uzavřeli jako kalcifikující tendinitidu . 5krát obstřik ramenního kloubu Kenalogem, však naprosto bez efektu , pacientka objednána na operaci ramenního kloubu - akromionectomie ? Při UZ vyšetření se zjistila nepochybná ruptura povrchové fascie m. deltoideus v místě, kde pacientka udávala maximum palpační bolestivosti .

UZ nález

Dle našeho názoru je na první pohled jasná ruptura povrchové fascie svalu / m . deltoideus.

rupdeltX.jpg (72502 bytes)

Snímek a schéma  ruptury fascie m . deltoideus

Závěr : ruptura fascie m . deltoideus

Komentář

Tento případ ukázal na možnost spontánních ruptur i u mladších lidí . Pacientka si pouze vzpomněla na zvýšenou fyzickou námahu, kdy ryla na zahrádce 2 dny před vznikem ruptury. Kalcifikace v oblasti rotátorové manžety opět bez vztahu k současnému onemocnění.