Postižení  periferních nervů, které  by ovlivňovalo ramenní pletenec není tak  časté.  Většinou je sekundární,  spojené s iatrogenním postižením při operacích nebo s traumaty ramenního pletence.  Základem  diagnostiky  této poruchy je nález  oslabení svalové funkce postiženého svalu, protože  porucha sensitivity  u   periferních nervů, které inervují  ramenní pletenec není častá 1. Proto je důležité vyšetření izometrické kontrakce svalů ramenního pletence.  Potvrzení patologie periferních nervů přinese EMG . 

 

1 S poruchou sensitivity se můžeme setkat u postižení n. axillaris