Parciální ruptura m.supraspinatus

Pacientka (73 let) přichází pro bolesti pravého ramene, které vznikly spontánně, prudce, bez vyvolávajícího faktoru. Bolesti jsou kruté, pacientka nemůže v noci spát a ležet na postižené straně. Hybnost je pro bolest výrazně omezená a podstatě ji nelze vyšetřit .V oblasti úponu deltového svalu se objevil asi za 3 dny po vzniku obtíží hematom.

UZ nález

 

holrupX.jpg (62760 bytes)

obrázek a schéma  parciální ruptury rotátorové manžety

 Videosekvence parciální ruptury rotátorové manžety (longitudinální pohled) 

holfbX.jpg (56248 bytes)

Obrázek a  schéma   tenovaginitida dlouhé hlavy bicepsu při ruptuře rotátorové manžety u téhož pacienta (transverzální řez)

 

holaXX.jpg (70702 bytes)

Obrázek a schéma  hydropsu kloubního  u  parciální ruptury rotátorové manžety v axilárním řezu / známky hydropsu kloubního - viz patologická vzdálenost - 5,8 mm  kloubního pouzdra od hlavice humeru /

Závěr

Parciální ruptura rotátorové manžety s rozvojem hydropsu kloubního a tenovaginitidy dlouhé hlavy bicepsu.

Komentář

I u této pacientky se zjistila kombinace několika patologických stavů. Tj. ruptura úponové části rotátorové manžety, tekutina v glenohumerálním kloubu (vs. hematom a částečně i reaktivní synovitida) a tenovaginitida dlouhé hlavy bicepsu. Zároveň se potvrdila klinická závažnost parciálních ruptur rotátorové manžety. Opět se prokázala existence spontánních ruptur, které jsou dle našeho názoru poměrně četné, zvláště ve starším věku. Protože ortopedické konzilium nedoporučilo operační řešení, tak jsme pouze aspirovali tekutinu z kloubu a dlouhé hlavy bicepsu a aplikovali steroidy do těchto lokalizací s dobrým efektem.