Další symptomy při postižení ramenního pletence

Současný výskyt ranní ztuhlosti, omezení hybnosti2 ramenního pletence a bolesti  ramenního pletence jsou  typické  příznaky  zánětlivého  onemocnění ramenního pletence.  

  1. Ranní ztuhlost se projevuje často jako příznak zánětlivých afekcí ( jedno z diagnostických kriterií RA )  a dle našeho názoru je potvrzením časté  revmatické etiologie bolestí  ramene (hlavně tenovaginitida dlouhé hlavy bicepsu) .

  2. Omezení hybnosti ramenního pletence.  Pro lokalizované postižení ramenního pletence je například typická nemožnost zapnutí  podprsenky a   omezení hygienických potřeb - jako čištění zubů, česání (muži si však nestěžují ani na jedno  z těchto  omezení).

  3. Bolesti , které jsou  při   lokalizovaném  postižení ramenního pletence typické.

  4. Svalová slabost, která však není u bolestivých stavů v popředí . Navíc je nutné odlišit primární svalovou slabost3 a sekundární slabost vyvolanou bolestmi ramene, kdy pacient šetří svojí končetinu a podvědomě se brání vykonat pohyb ramene. Náhlý rozvoj slabosti se může vyskytnout u ruptur rotátorové manžety. V diferenciální diagnostice vůči rupturám je v tomto případě důležité odlišit slabost vyvolanou neurogenním postižením. Pokud je popředí   pacientových obtíží  slabost  a  bolest je nevýrazná, tak   se většinou jedná o neurologické nebo svalové onemocnění. U mladších pacientů je možná i hereditární etiologie.

  5. Zvukové fenomény a přeskakování kloubu v určitých polohách může naznačit přítomnost  nestability glenohumerálního skloubení. Pacienti se však spíše ptají na význam nezávažných lupnutí, které jsou v případě  benignity  zásadně nebolestivé a obtěžují pacienta jen zvukovými fenomény.

2 omezení rozsahu aktivního i pasivního pohybu

3 vzniklou myopatií nebo neurogenní příčinou