Metastáza do měkkých tkání

Kazuistika metastázy do m. deltoideus

Pacient s generalizovaným tumorem plic, útlakem v mediastinu. Při obtížích vyplývajících ze základního onemocnění dochází najednou ke vzniku krutých bolestí ramene a jeho otoku.

Na ortopedické ambulanci prováděná opakovaná punkce předpokládané burzy bez úspěchu, a proto uzavřeno jako otok lymfatické etiologie. Na chirurgické ambulanci uzavíráno jako metastáza do ramenního skloubení.

 

027.jpg (50405 bytes)

 

028.jpg (35428 bytes)

Pohled na pacienta

 

 metadelX.jpg (30125 bytes)

0brázek a schéma UZ vyšetření metastázy do m. deltoideus

 

videosekvence metastázy do m. deltoideus metad.avi

 

 

Závěr

Metastáza do m. deltoideus s přítomností ložisek volné tekutiny (při aspiraci zjištěná krev).

Pitevní zpráva: metastáza malobuněčného karcinomu do m. deltoideus: Oddělení patologické anatomie, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, MUDr. Kamila Rajková