Capsula pattern (kloubní vzorec)

Pokud dochází k závažnému poškození struktur, které ovlivňují   provedení izolovaného pohybu v glenohumerálním skloubení, pak dochází k postupnému omezování hybnosti ve všech rovinách pohybu glenohumerálního skloubení. Některé pohyby však jsou omezovány dříve či spíše více  a některé později a méně, a  tak se setkáváme s tzv. capsula pattern (kloubním vzorcem), kdy zjišťujeme postupné omezení rozsahu pohybu v pořadí typickém pro postižení struktur v oblasti glenohumerálního kloubu. Omezení rozsahu pohybu  zjišťujeme při vyšetření pasivní i aktivní hybnosti.

U postižení glenohumerálního skloubení dochází k postupnému zmenšení pohybu v pořadí:

  1. nejdříve je omezena zevní rotace

  2. později je omezená i abdukce a flexe (stejnou měrou)

  3. nakonec se při vyšetření setkáme i s omezením vnitřní rotace

Tento závěr  je možné využít při vyšetření rozsahu pohybu v běžné ambulantní praxi. V případě patologie glenohumerálního skloubení tedy není nutné vyšetřovat rozsahy všech pohybů, ale pouze těch, na kterých se patologie projeví nejdříve a nejvýrazněji.

Izolované pohyby glenohumerálního skloubení nutné pro orientační vyšetření

 

videosekvence zevní rotace

videosekvence abdukce

Při vyšetření izolovaného pohybu svědčí nález omezené zevní rotace a abdukce o postižení struktur v oblasti glenohumerálního skloubení a vývoj onemocnění bude popsán sledováním těchto dvou parametrů.