Definice komplexních pohybů ramenního pletence

Komplexní pohyby ramenního pletence jsou pohyby celého pletence, při kterých jsou zapojovány všechny jeho složky (viz anatomická stavba ramenního pletence).

 

Význam komplexních pohybů ramenního pletence

Na komplexních pohybech spolupracují všechny složky ramenního pletence. Fyziologický pohyb je umožněn jen dokonalou souhrou  všech struktur.

 

Pokud při vyšetření komplexních pohybů nalezneme omezení rozsahu komplexních pohybů a bolest při provádění komplexních pohybů, pak se může onemocnění týkat kterékoli struktury,  zapojující    se do  komplexních pohybů. Při nálezu obou těchto  příznaků sice nedokážeme určit,  o kterou strukturu se v celém řetězci jedná, ale na druhou stranu normální nález při vyšetření komplexních pohybů vylučuje postižení struktur ramenního pletence.

Nebolestivé komplexní pohyby s normálním rozsahem pohybu a bez náznaku oslabení prováděného pohybu, které jsou prováděny s fyziologickou ladností, vylučují patologii celého ramenního pletence.Při afekcích vycházejících z krční páteře a pseudoradikulárním syndromu s přenesenou bolestí z hrudních nebo intraabdominálních orgánů komplexní pohyby ramenního pletence bolesti nevyvolávají.

 

 

 

Je nutné upozornit na velkou schopnost nahrazení poškozené funkce kloubní nebo svalové složky v oblasti ramenního pletence zapojením zbývajících částí. U patologických stavů glenohumerálního skloubení je například plný rozsah komplexních pohybů ramenního pletence umožněn souhybem lopatky. Proto nestačí sledovat pouze výrazné omezení rozsahu komplexních pohybů, ale i ladnost pohybu a především se orientovat na bolest jako první příznak postižení ramenního pletence. Protože většina zánětlivých onemocnění postihuje struktury obklopující glenohumerální skloubení, je pro diagnosu těchto onemocnění nutné vyšetřovat rozsahy izolovaného pohybu v glenohumerálním skloubení a ne pouze rozsahy komplexních pohybů, které nám nedokáží popsat přesně velikost postižení a blíže specifikovat místo poruchy.