Hydroxyapatitová burzitida

Pacient (65 let) přichází pro kruté bolesti ramene, trvající 2 dny. Vznikly po zvýšené fyzické námaze, kdy při práci na zahrádce zvedal těžký předmět. Pacient udává akutní vznik kruté bolesti během několika vteřin. Tato bolest se navíc dále zhoršuje a do druhého dne se postupně na mediální straně glenohumerálního skloubení objevil i otok. V noci pro bolesti nemůže spát, nepomáhají nesteroidní antirevmatika ani Tramal, který dostal od obvodního lékaře.

Objektivní nález

Pohled

Otok v oblasti mediální části glenohumerálního skloubení, palpačně výrazně bolestivý.

Pohyblivost a rozsahy pohybu

Komplexní pohyby ramenního pletence

Bolestivé, elevace ve flexi i v abdukci je možná do 30 st. Pak již pacient nedokáže přemoci bolest.

Izolované pohyby v glenohumerálním skloubení

Zevní rotace, abdukce, flexe možné jen kolem 30 st.

Pohyby proti odporu

síla

Nezdá se omezená, bolestivost však brání vyšetření
bolestivost

Izometrický stah je bolestivý ve směrech flexe, vnitřní, zevní rotace a abdukce (abdukce m. supraspinatus)

UZ nález

 

apabulx.jpg (28704 bytes) 

obrázek a  schéma  hydroxyapatitové  burzitidy longitudinálně

videoklip hydroxyapatitová burzitida longitudinálně  

 

apabutX.jpg (29433 bytes)

obrázek a schéma  hydroxyapatitové burzitidy transverzálně

videoklip hydroxyapatitová burzitida transverzálně  

 

 

jecny.tif (5910364 bytes)

RTG snímek hydroxyapatitové burzitidy

Aspirace burzitidy

2 ml křídové bílé hmoty, kultivačně negativní

foto_1.tif (4348432 bytes)

Makroskopický vzhled punktátu hydroxyapatitové burzy<

foto_2.tif (4367690 bytes)

Mikroskopický nález hydroxyapatitové burzitidy -punktát hydroxyapatitové burzitidy obarveno Alizarinovou červení S, červené skvrny jsou ložiska hydroxyapatitu

Obarvení punktátu Alizarinovou červení S a fotodokumentaci provedla Dr. Galianová. Revmatologický ústav Na Slupi 4, ředitel K. Pavelka

RTG difrakce

Předložený vzorek se dá, podle práškové rentgenové analýzy, určit jako hydroxyapatit. K vyhodnocení byla použitá karta číslo 9-432 souboru pro minerály, publikovaného v JOINT COMITTEE ON POWDER DIFFRACTION STANDARDS. L 601 PARK LANE, SWARTHMORE, PENNSYLVANIA 19081. U. S. A.

Záznam vzorku má linie oproti přírodnímu apatitu značně difúzní. Pozice linií se ale k apatitu přiřadit jednoznačně dají. Analýza byla provedena na přístroji DRON 2, při Cu záření a s grafitovým monochromátorem. Rychlost snímání a posun papíru byly zvoleny tak, aby l cm záznamu odpovídal l stupni dvou theta.

Provedeno v laboratoři geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, rentgenoval a vyhodnotil: RNDr. Alexej Ždimera17, ředitel ústavu: Doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc., v Praze 18.2. 1997

Závěr

Hydroxyapatitivá burzitida

Komentář

Anamnestický a klinický obraz svědčil pro eventuální tendinitidu dlouhé hlavy bicepsu nebo rupturu svalů rotátorové manžety. Nález byl pro nás překvapením. Opět se potvrdilo, že definitivní diagnóza se může stanovit až na podkladě rozboru punktátu.

17 velice děkujeme za vyhodnocení a poskytnutí dokumentace (autor)