Rozsah pohybu při postižení ramenního pletence

Vedle typických bolestí, se kterými se setkáváme při postižení ramenního pletence, jsou druhým základním příznakem postižení ramenního pletence dva patologické nálezy při vyšetření rozsahu komplexních pohybů v oblasti ramenního pletence.

  1. Omezení rozsahu pohybů komplexních pohybů

  2. Porušení fyziologické ladnosti pohybu například ve formě :

přítomného souhybu lopatky (u poškození glenohumerálního skloubení)

odstávání lopatky (dysfunkce lopatkových svalů například u poruch inervace lopatkového svalstva

hypermobility kloubů

Pokud se tedy setkáme s přítomností patologie komplexních pohybů ramenního pletence, jedná se nepochybně o postižení jeho struktur a následně je nutné tyto struktury přesně určit. Vstupní vyšetření komplexních pohybů ramene patří mezi vyšetření, které nesmí být nikdy opomenuto. V případě normálního nálezu se většinou jedná o méně závažná onemocnění ramenního pletence nebo o onemocnění bez vztahu k ramennímu pletenci. U pacientů se v případě postižení ramenního pletence setkáváme většinou se všemi výše uvedenými příznaky najednou .