Subjektivní projevy glenohumerální artritidy a hydropsu kloubního

Subjektivními projevy artritidy jakékoliv etiologie a hydropsu kloubního jsou ranní ztuhlost a bolesti uvnitř ramenního kloubu, pociťované nejvíce v noci a při ležení na postiženém rameni. Anamnesticky proto nelze odlišit toto onemocnění od jiných zánětlivých procesů struktur se synoviální výstelkou v oblasti celého ramenního pletence.

Objektivní projevy glenohumerální artritidy a hydropsu kloubního

Objektivními projevy artritidy glenohumerálního skloubení je omezení hybnosti s nálezem capsula pattern . Nejdříve je u artritidy omezena zevní rotace, posléze dochází k omezení abdukce a nakonec i vnitřní rotace. Stejné projevy však mají i burzitidy a tenovaginitida dlouhé hlavy bicepsu.