Kasuistika chronického poškození rot. manžety - m. subscapularis

Těžce manuálně pracující pacientka s přetěžováním ramene. Stěžuje si na bolesti při aktivních pohybech – elevacích do krajních poloh. V klidu jsou bolesti menší.

UZ nález poškození rotátorové manžety

111X.jpg (42774 bytes) 

obrázek a schéma chronických změn rotátorové manžety v oblasti m. subscapularis

videosekvence chronických změn rotátorové manžety subscap.avi

 

 

obr_6.tif (3290130 bytes)

MRI snímek poškození rotátorové manžety v oblasti m. subscapularis, šipka ukazuje hyperechogenní ložisko, které je obklopeno hypoechogenním lemem . Tato lokalizace přesně odpovídá i UZ záznamu a předpokládáme, že se jedná o postiženou část m. subscapularis .

Závěr

Degenerativní změny rotátorové manžety v oblasti m. subscapularis způsobené impigement syndromem.

Komentář

Pro potvrzení diagnosy jsme museli nález UZ srovnat s vyšetřením MRI, které naší diagnosu potvrdilo. Domníváme se, že před eventuální operací,  tj. akromioplastikou,  je vždy  indikováno vyšetření MRI, které prokáže diagnosu impigement  syndromu.