Myofasciální syndromy

Velice často se při vyšetření ramenního pletence setkáme s pacienty, kteří lokalizují své bolesti do oblasti svalstva ramenního pletence, přičemž etiologie není na první pohled zřejmá. Objektivní nález, laboratorní výsledky a pomocné vyšetřovací techniky jsou v podstatě normální. Subjektivní obtíže jsou však značně obtěžující.

U mnoha pacientů se v těchto případech jedná o myofasciální syndrom. Je nutné zdůraznit jeho existenci doposud známou spíše v oboru rehabilitačního lékařství. Vzhledem k rozsahu této práce není možné detailní zpracování této problematiky. Proto další informace uvedeme stručně. 

 

Definice myofasciálního syndromu

Myofasciální syndrom představuje poruchu svalové činnosti (dysfunkci)17 spojenou s bolestmi (a) nebo vegetativními symptomy18, které vznikají na podkladě dráždění trigger pointu (spoušťového bodu)19 tohoto svalu.

 

 

Vznik trigger pointu u myofasciálního syndromu

Jak vzniká trigger point? Přetížení svalu libovolného původu, a to jak akutní nebo i chronické, vytváří podmínky pro jeho vznik v kterémkoli svalu. Dalšími možnými vyvolávajícími faktory mohou být nachlazení, přímý úraz svalu nebo patologické procesy v blízkosti svalu. Aktivita trigger pointu má kolísavý charakter – infekce, viscerální onemocnění, kloubní zánět ho mohou aktivovat. Bolesti, které vznikají při jeho podráždění, se propagují do specifické oblasti typické pro každý jednotlivý sval. Propagace této bolesti nemá segmentární charakter.

17 dysfunkce svalu - sval má omezenou schopnost kontrakce (není tak silný) a má omezenou schopnost pasivního protažení (je ve spazmu)

18 v oblasti, kam se bolest propaguje, nacházíme zvýšenou potivost a lokální vasomotorické změny (zvýšený dermografizmus)

19 myofasciální trigger point: okrsek svalu nebo fascie se zvýšenou citlivostí, při jehož podráždění dochází k vyvolání bolesti pro něj typické, spolu s vegetativními změnami, eventuálními poruchami senzitivity a možné kontrakci svalu