Bolesti typické pro postižení glenohumerálního skloubení a struktur ležících v jeho blízkosti

Pokud se bolest v oblasti ramenního pletence zhoršuje v noci, je přítomná v klidu, a zároveň se zhoršuje při pohybu , objevuje se při ležení na postižené straně, je spojená s ranní ztuhlostí  a omezením hybnosti ramenního pletence– jedná se téměř vždy o postižení samotného glenohumerálního ( nebo akromioklavikulárního) skloubení a periartikulárních struktur zánětlivé etiologie ( nejčastěji tenovaginitida dlouhé hlavy bicepsu), nikdy se nejedná o vertebrogenní obtíže, za které se tyto příznaky většinou považují 4.

Příklady onemocnění  ramenního pletence s dobře lokalizovatelnou bolestí

Příkladem těchto bolestí  mohou být artritida glenohumerálního a akromioklavikulárního skloubení, tenovaginitida dlouhé hlavy bicepsu, burzitida v okolí glenohumerálního skloubení . Glenohumerální a akromioklavikulární artritida spolu s tenovaginitidou dlouhé hlavy bicepsu vedou k více lokalizované bolesti než ostatní příčiny.

 

4 jako v celé medicíně výjimky potvrzují pravidlo