Praktické vyšetření  izolovaných pohybů glenohumerálního skloubení

Námi předkládaný postup vyšetření vychází z potřeby ambulantní praxe a nám vyhovuje. Nečiníme si však nárok na jediné správné řešení této problematiky. Naším cílem je provést vyšetření co nejrychleji a přitom nejpřesněji, neboť oč méně jsou rozsahy pohybu důležité pro stanovení diagnózy, o to jsou důležitější pro stanovení pokroku při terapii a sledování vývoje onemocnění.

Standardizace vyšetření pacienta

Standardní polohu a postup vyšetření je nutné zabezpečit při každé prohlídce pacienta, a tak bránit různým zkreslením vyplývajícím z metodických chyb. Rozdílné způsoby měření přinášejí i problémy při komunikací různých pracovišť. Standardní postup zajistíme:

polohou pacienta

abychom omezili při pohybech v glenohumerálním skloubení činnost ostatních skloubení, tj. hlavně lopatky a tak skutečně prováděli pohyb jen v glenohumerálním skloubení. Pacienta pak v závislosti na typu sledovaného pohybu můžeme vyšetřovat:

  1. vleže na zádech nebo na břiše

  2. vsedě s rotovanou horní končetinou pacienta

pozicí a činností examinátora,

neboť i on se musí podílet na fixaci pacienta (zvláště jeho lopatky) tak, aby nedocházelo při pohybech v glenohumerálním skloubení k substituci jeho funkce ostatními klouby, a tak k chybným hodnotám měření. Pohyby v glenohumerálním skloubení.