Útlakový syndrom n. thoracicus longus C 5-7

složení nervu

čistě motorický nerv - inervuje m. serratus anterior

příznak

lopatka stojí blíže k páteři a její dolní úhel odstává – scapula alata

příčiny

prudký úhoz nebo déle trvající tlak na rameno, operace carcinomu prsu, někdy postinfekční, často však neobjasněná příčina

bolest

bolest je většinou malá, vyvolaná námahou ramene, lokalizovaná v oblasti vnitřní strany lopatky a laterální plochy paže, někdy i předloktí

porucha senzitivity

není