UZ   VYŠETŘENÍ ROTÁTOROVÉ MANŽETY

UZ vyšetření není zcela spolehlivé v případě malých parciálních intramuskulárních ruptur, protože sice odhalí změny echogenicity, ale nedokáže přesně rozlišit etiologii těchto změn . U intramuskulárních procesů je však přínosem tohoto vyšetření i pouhá lokalizace patologických změn do přesně lokalizovatelných struktur, na které pak můžeme zaměřit další vyšetřovací metody jako je MRI . Pokud však ruptura prochází povrchovou fascií nebo je dostatečně rozsáhlá, pak je UZ přesným vyšetřením s vysokou výtěžností .V tomto případě nacházíme výrazné zúžení rotátorové manžety v longitudinálním řezu, jak ukazuje následující vyšetření.

ruplo X.jpg (39127 bytes)

0brázek  a schéma zúžení rotátorové manžety v longitudinálním řezu u ruptury rotátorové manžety

 

ruptrnb X.jpg (45813 bytes)

Obrázek a schéma  vyšetření rotátorové manžety na nepostižené straně(všimněte se rozdílu šíře rotátorové manžety oproti postižené straně s rupturou - tj. zúžením rotátorové manžety, viz obrázek výše 

 

rotrmsX.jpg (30208 bytes)

Obrázek a schéma srovnání normální a postižené strany (strany s rupturou )