Anatomická stavba ramenního pletence

Základem pro pochopení problematiky ramenního pletence je definování anatomických struktur, které mohou vyvolávat obtíže v této oblasti.

Klouby

  1. Pravá skloubení v oblasti pletence ramenního

  2. Nepravá skloubení v oblasti pletence ramenního

 

 

Schéma kloubů  ( pravých 1 i nepravých2 )  důležitých  pro pohyb ramenního pletence

Pravé skloubení : če

Svaly

  1. Svaly vytvářející rotátorovou manžetu

  2. Svaly mající vztah k ramennímu kloubu a nevytvářející rotátorovou manžetu

 

Ligamenta

1 Pravá skloubení (červená barva): glenohumerální , acromioklavikulární a sternoklavikulární skloubení

Nepravá skloubení ( zelená barva): lopatka, dlouhá hlava bicepsu, suprahumerální