Cílený obstřik akromioklavikulárního skloubení pod UZV

UZ umožňuje přesnou aplikaci steroidu do akromioklavikulárního skloubení, což samozřejmě zvětšuje terapeutickou účinnost.

 037X.jpg (36062 bytes)

Schéma  a obrázek obstřiku akromioklavikulárního skloubení

videosekvence obstřik akromioklavikulárního skloubení