Fyzikální vyšetření  u ruptury rotátorové manžety

Pacient po luxaci   levého  ramenního kloubu v  prosinci 99,  provedená repozice a  pacient má 3 týdny   končetinu  v závěsu. Přichází na  rehabilitační oddělení na doporučení  chirurgické ambulance na rozcvičení   ramene???!!!!

 

Komplexní pohyby

elevace ramene

ventrální  pohled

videoklip elevace ramene ventrální pohled   

 

dorzální pohled

videoklip elevace ramene dorzální pohled  

všimněte si souhybu lopaty na postižené straně, tímto pohybem pacient kompenzuje  deficit  elevace  způsobený rupturou  rotátorové manžety

Izolované pohyby 

zevní rotace

videoklip zevní rotace - patologická strana  (zevní rotace je pouze do 35 stupňů)

videoklip zevní rotace - zdravá  strana 

 

vnitřní rotace

 

 

videoklip vnitřní  rotace - patologická strana 

videoklip vnitřní  rotace - zdravá  strana , všimněte si omezení  zevní rotace  glenohumerálního skloubení  levé  ruky 

 

abdukce

videoklip abdukce- patologická strana , abdukce možná pouze do 50 stupňů

 

videoklip abdukce- normální strana , abdukce možná do 100 stupňů

flexe 

videoklip  flexe - patologická strana , flexe možná  pouze do 60 stupňů

videoklip flexe zdravá  strana , elevace možná do 110 stupňů

 

Vyšetření izometrické kontrakce

vyšetření  izometrické abdukce - m. supraspinatus

videoklip izometrické kontrakce m. supraspinatus, šipka ukazuje  místo s oslabenou abdukcí 

 
videosekvence drop out

videosekvence drop out , šipka ukazuje rukou s příznakem drop out.  Všimněte si 2 fází pádu.  V  první fázi  dochází k samovolnému pádu, který je ukončen,  když  funkci m. supraspinatus  převezmou ostatní svaly rotátorové manžety  a v okolí glenohumerálního skloubení. Bolest však pacientovi brání  tyto svaly zapojovat, a proto dochází k  dalšímu poklesu končetiny.