Postižení ramenního pletence

Základní otázka, kterou si položíme při každém vyšetření je, zda se jedná o postižení ramenního pletence nebo jiných struktur (např. neurologický, interní původ obtíží). K pravděpodobné možnosti patologie v oblasti ramenního pletence nás přivedou nejčastěji následující pacientovy stesky, se kterými přichází do naší ambulance:

  1. spontánní bolest pociťovaná v oblasti ramene

  2. bolesti zesilované při vyšetření komplexních pohybů

  1. omezení hybnosti komplexních pohybů