Bolesti akromioklavikulárního skloubení v diferenciální diagnostice

 

akutní vznik bolestí akromioklavikulárního skloubení

U mladších, jinak zdravých lidí, vznikají akutní bolesti většinou na podkladě traumatu, pádu nebo úrazu při kontaktním sportu. Úraz může poškodit akromioklavikulární skloubení, které později reaguje rozvojem artrotických změn. S akutním vznikem bolestí v této lokalizaci se můžeme setkat i u infekční arthritis, která je však velice vzácná.

 

 

chronický průběh bolestí akromioklavikulárního skloubení

Chronické bolesti akromioklavikulárního skloubení jsou často projevem revmatických onemocnění a traumatických synovitid akromioklavikulárního skloubení nebo blokád v tomto skloubení, často i s projevy sekundárního impigement syndromu .