Metastáza do kosti

Kazuistika metastázy do kloubní jamky glenohumerálního skloubení

Pacientka přichází pro kruté bolesti ramene a omezení jeho hybnosti. V noci na něm nemůže spát. Potíže má asi 2 měsíce. Při UZ vyšetření je však přítomno pouze minimální prosáknutí dlouhé hlavy bicepsu, nejspíše odpovídající tenovaginitidě. Na podkladě tohoto závěru jsme provedli obstřik steroidem. Obtíže při vstupním UZ vyšetření ale neodpovídají tak malému nálezu, a proto je pacientka poučená, že v případě nelepšení stavu bude odeslána na MRI. Obstřik skutečně nepomohl, pacientka se však již nevrací. Začne docházet na ortopedickou ambulanci. Zde provedeno CT ramene s normálním výsledkem. MRI odmítnuta jako zbytečná vyšetřovací metoda. Z těchto důvodů zde proveden několikrát obstřik steroidy (opět bezúspěšně). Mezitím uběhnou pod diagnózou zmrzlého ramene další 3 měsíce a pacientka (nejspíše jako projev zoufalství ošetřujícího lékaře) odeslána na rehabilitaci, kde ji opět náhodně zachytíme.

CT snímek

obr_4.jpg (44091 bytes)

Obrázek - vstupní CT indikovaný na ortopedii - uzavřeno na radiodiagnostickém oddělení jako normální nález, přesto je již naznačená změna, kde se dle našeho názoru již jedná o  časnou fázi kostní metastázy.( šipka  dodělána již po stanovení konečné diagnózy )  Srovnejte prosím s  následným CT snímkem. 

UZV

025 X.jpg (55341 bytes)

Obrázek  a schéma expanze zadního labra   glenohumerálního skloubení

Video  expanze zadního labra  glenohumerálního skloubení na UZ  

Závěr z  UZ vyšetření (před vyšetřením MRI):

Deformace labrum glenoidale posterior, hydrops kloubní

 

MRI

obr_11 kopie.jpg (42446 bytes)

MRI snímek- expanze  v oblasti  labrum glenoidale - doporučeno kontrolní CT

šipky ukazují : 1 metastasa v labrum glenoidale . 2  rozlomení zadního labra a tekutina mezi ním a hlavicí humeru . 3 tekutina podél dlouhé hlavy bicepsu:  

 

kontrolní CT

obr_17.jpg (89244 bytes)

Kontrolní CT po stanovení dg.MRI - metastáza v oblasti labrum glenoidale posterior. metastázu opět ukazuje šipka 

Závěr

Metastáza do kloubní jamky.

Komentář

UZ vyšetření často nepřinese definitivní diagnózu, ale pokud při vyšetření zjistíme hydrops glenohumerálního skloubení, ujistíme se alespoň v tom, že je onemocnění závažné . Pacienta s nálezem hydropsu většinou vyšetřujeme dále s použitím všech dostupných metod (MRI nebo artroskopie) v závislosti na pravděpodobné etiologii. Užitečná vlastnost UZ je i možnost opakovaného vyšetření v krátkých intervalech a sledování dynamiky změn. Opakování vyšetření se osvědčilo u této pacientky. Dnes již nedokážeme posoudit, zda minimální nález při prvním vyšetření na UZ odpovídal počátečnímu stadiu choroby nebo našemu pochybení. Následné vyšetření však již odhalilo závažné změny, a tak přispělo ke stanovení diagnózy.