Hypoalbuminemie

V tomto případě se nejednalo o klasickou burzitidu, ale spíše o paraburzitidu. Náhodně jsme se setkali s pacientem ortopedické ambulance, který byl opakovaně punktován s dg. subdeltoidní burzitida. V době, kdy jsem ho viděli, byl asi po sedmé  punkci. Při každé došlo k aspiraci kolem 30 ml tekutiny.

Objektivní nález na rameni

Výrazné zduření v oblasti glenohumerálního skloubení, s fluktuací odpovídající burzitidě.

UZ vyšetření

ukázalo nejen subdeltoidní burzitidu, ale i tekutinu pod rotátorovou manžetou. Rotátorová manžeta plavala v tekutině. Tekutina se však kupodivu prokázala i v oblasti druhého ramene, i když v daleko menší míře. (pacientova UZ dokumentace se na ortopedickém oddělení bohužel ztratila)

Biochemie

Albumin v séru 22 g/1, proteinurie ++++

Interní konzilium

objevilo symetrické prosáknutí DK a pacienta s pravděpodobnými projevy těžké hypoalbuminémie při nefrotickém syndromu. Pacient byl odeslán na metabolickou jednotku, kde asi za 10 dní umírá. Příčina nefrotického syndromu nebyla zjištěná.

Závěr 

hypoalbuminemická paraburzitida v oblasti ramenního pletence

Komentář

I hypoalbuminémie se může projevovat i rozsáhlým transudátem v oblasti glenohumerálního skloubení, který pak připomíná burzitidu.