Trauma dlouhé hlavy bicepsu může poškozovat šlachu ve formě:

  1. Ruptury dlouhé hlavy bicepsu

  2. Luxace dlouhé hlavy bicepsu v bicipitálním žlábku

  3. Traumatická tenosynovitida dlouhé hlavy bicepsu

 

 

Přínos UZ vyšetření v traumatologii.

Domníváme se, že UZ vyšetření je vhodné i u dávno známých a dnes šablonovitě léčených traumat ramenního pletence, kdy ultrazvukové vyšetření pomáhá objasnit přetrvávání obtíží nad obvyklou dobu, a zároveň přispívá k efektivní terapii těchto stavů 1.

1Máme tím na mysli lokální obstřiky steroidy