Definice izolovaných pohybů v glenohumerálním skloubení

Izolované pohyby  jsou pohyby, které jsou vázány pouze na glenohumerální skloubení (nikoliv celý ramenní pletenec!!!) a struktury s ním související.

struktury vyšetřované při izolovaných pohybech v glenohumerálním skloubení
  1. hlavice humeru, kloubní jamka a labrum glenoidale

  2. kloubní pouzdro glenohumerálního skloubení

  3. burzy v okolí glenohumerálního skloubení

  4. šlacha dlouhé hlavy bicepsu

  5. rotátorová manžeta

  6. svaly ramenního pletence s úpony na humeru

 

Význam izolovaných pohybů

Při izolovaných pohybech vyšetřujeme pouze struktury v oblasti glenohumerálního skloubení. Vzhledem k tomu, že u revmatických afekcí je postižení těchto struktur velice časté, má sledování izolovaného pohybu v glenohumerálním skloubení význam pro zjištění přítomnosti patologických procesů v této oblasti a při opakovaném vyšetření i vývoj onemocnění.

Praktické vyšetření izolovaných pohybů 

Vyšetření izolovaných pohybů v glenohumerálním skloubení

 

 

Capsula pattern (kloubní vzorec)