Příznaky postižení akromioklavikulárního skloubení

Příznaky všech patologických procesů v oblasti akromioklavikulární skloubení jsou v podstatě obdobné. Dochází ke vzniku lokální bolesti,  která vyzařuje  směrem  distálně, takže pacient často  udává bolesti v místě úponu m. deltoideus. Bolesti jsou přítomny trvale a zhoršují se při palpaci skloubení. Velice často  pacient překvapeně  zjistí   lokální  bolestivost akromioklavikulárního skloubení  až při vyšetření u lékaře.  V místě akromioklavikulárního skloubení může být přítomen i otok a prosáknutí měkkých tkání , ale vzhledem k velikosti kloubu a anatomickým poměrům je velice vzácný. Pacient si stěžuje na bolestivou elevaci ve flexi i abdukci, při vyšetření aktivního i pasivního pohybu. Někdy je přítomno    lehké omezení rozsahu pohybů, ale  s výrazným omezením   pohybu  se u   postižení akromioklavikulárního skloubení nesetkáme.

Typickým příznakem postižení akromioklavikulárního skloubení je i tzv. šálový příznak, tj. bolestivá hyperaddukce lokte postižené strany směrem na zdravé rameno. 

 

videosekvence  šálového  příznaku

 

U revmatických onemocnění je opět přítomná ranní ztuhlost, bolesti při ležení na postižené straně.  Podobně se může projevit i impigement syndrom , který je podle našeho  názoru velice často indukován rozšířením akromioklavikulárního  skloubení, jak  kostní složky  akromioklavikulárního skloubení (popisované na RTG jako osteoartroza ) nebo  synovitidou kloubního pouzdra akromioklavikulárního skloubení.