Tenovaginitida traumatická

Traumata šlachy dlouhé hlavy bicepsu jsou následována zánětem šlachy a mohou být v pozdějším stadiu vděčná na obstřiky steroidy do šlachové pochvy. Obecně se však dá říci, že traumatické tenosynovitidy jsou    terapii vděčnější  než tenosynovitidy u revmatických onemocnění . Proto  je nutné ještě jednou zdůraznit význam lokální aplikace steroidů , neboť v každém případě je obstřik spojen s výraznou úlevou a úplnou remisí stavu!!!!

S nálezem tekutiny podél dlouhé hlavy bicepsu jsme se pravidelně  setkali například u

luxace glenohumerálního skloubení (  tenovaginitida patří mezi nejčastější příčinu obtíží přetrvájících po chirurgické repozici luxované hlavice humeru)

opakovaně !!!! u fraktury chirurgického krčku humeru

kontuze ramene

 

V všech těchto případech jsme se u pacientů setkali s obtížemi (dle našeho názoru) typickými pro postižení šlachy dlouhé hlavy bicepsu (viz klinický obraz bicipitální tendinitidy), které byly u ošetřujících lékařů spíše dávány do souvislosti primárním poškozením. Aspirován byl vždy sangvinolentní exsudát, bez přítomnosti buněk. Provedli jsme vždy obstřik steroidem – 12 mg Depomedrolu – který zlepšil obtíže asi o 50%. Pacienti byli i s tímto výsledkem spokojeni, i když se nám nikdy nepovedlo odstranit obtíže zcela. Nevíme však, zda zlepšení bylo výsledkem odstranění exsudátu či spíše efektem steroidu anebo kombinací obou těchto mechanismů . Rovněž nevíme, zda lokalizace tekutiny ve šlachové pochvě odpovídá postižení šlachy nebo je výsledkem anatomických poměrů, které vedou k soustředění tekutiny po úrazech právě do pochvy dlouhé hlavy bicepsu ( z kloubní dutiny ?).

 traumtrX.jpg (36134 bytes)

obrázek a schéma  traumatické tenosynovitidy v transverzálním řezu

Videoklip  traumatické tenosynovitidy v transverzálním řezu

 

 

trauloX.jpg (31356 bytes) 

obrázek a schéma  traumatické tenosynovitidy v longitudinálním řezu 

videoklip traumatické tenosynovitidy v longitudinálním řezu file