Útlakový syndrom n. suprascapularis C 5-6

 

složení nervu

motorická inervace

m. supraspinatus

m. infraspinatus

inervace pouzdra glenohumerálního skloubení

Proto se jeho blokádou dají ovlivňovat i neurotrofické změny postihující kloubní pouzdro.

funkce svalu

m. supraspinatus

podílí se na abdukci v ramenním kloubu
m. infraspinatus podílí se na zevní rotaci v glenohumerálním skloubení

příznak poruchy funkce svalu

m. supraspinatus oslabená abdukce proti odporu
m. infraspinatus oslabená zevní rotace proti odporu

příčiny

přímé trauma, může se však vyskytnout po nepřímém traumatu vzdálenějšího místa, např. Collesově fraktuře předloktí

bolest

bolest propaguje podél distribučních okrsků n. radialis; nejvíce je lokalizována v zadní a laterální oblasti ramene s možnou propagací do paže

porucha senzitivity

není

místo komprese v oblasti foramen nervu suprascapularis na lopatce