Svaly mající vztah k ramennímu kloubu a nevytvářející rotátorovou manžetu

 

m. biceps brachii

m. deltoideus m. teres major
m. coracobrachialis

mm. rhomboidei

m. latissimus dorsi

m. trapezius

mm. pectoralis major et minor

m. triceps brachii

m. levator scapulae

m. serratus anterior