Vyšetření pohybů v glenohumerálním skloubení a jeho význam pro diferenciální diagnostiku

Pokud provádíme vyšetření rozsahu pohybů ramenního pletence, je tento rozsah nutné měřit jak při vyšetření pasivního, tak i aktivního pohybu . Pokud při tomto vyšetření zároveň sledujeme i bolest a sílu pohybu, je pomocí těchto parametrů možno předběžně zjistit pravděpodobnou etiologii obtíží.

Možnosti při vyšetření rozsahu aktivního a pasivního pohybu a síly izometrické kontrakce:

současné omezení rozsahu aktivního i pasivního pohybu v glenohumerálním skloubení

omezení rozsahu aktivního pohybu a normální rozsah pasivního pohybu v glenohumerálním skloubení

omezení aktivního pohybu a oslabení izometrické kontrakce a normální rozsah pasivního pohybu

 

S nálezem omezeného aktivního pohybu a normálního pasivního pohybu se setkáme v případě bolestivých afekcí jen vzácně. V naprosté většině případů se setkáváme s omezením rozsahu jak aktivního, tak i pasivního pohybu7.

 

 

 

Význam bolesti při vyšetření pohybu v glenohumerálním skloubení pro diferenciální diagnostiku 

 

bolesti vyvolané  aktivním i pasivním  pohybem v glenohumerálním skloubení

Pokud dojde ke vzniku bolesti při aktivních i pasivních pohybech, je zřejmě patologie vázaná na ramenní kloub a okolo ležící kloubní struktury jako je kloubní pouzdro, burza a dlouhá hlava bicepsu.

 

bolesti vyvolané aktivním pohybem a pohybem proti odporu s nebolestivým pasivním pohybem v glenohumerálním skloubení

Pokud nalezneme bolesti při aktivním pohybu a izometrickém stahu svalu a pasivní pohyb, je přitom nebolestivý, pak se nejčastěji jedná o benigní   postižení šlachově-svalové složky ramenního pletence, hlavně v rámci myofasciálních syndromů

7 omezení rozsahu aktivního i pasivního pohybu je v podstatě identické, i když pasivní pohyb, který je při nenásilném vyšetření spojen s menší bolestivostí, je obvykle s lehce větším rozsahem.