Ambulantní vyšetřování síly jednotlivých svalů metodou izometrického stahu

Vyšetření funkce většiny svalů provádíme u sedícího pacienta.

  1. Porovnáváme orientačně sílu na obou stranách ramene navzájem, čímž při jednostranných procesech zjistíme i menší rozdíl síly izometrické kontrakce.

  2. Pátráme po eventuální bolestivosti tohoto vyšetření, která rovněž specifikuje postiženou svalovou skupinu

Vyšetření  svalové funkce jednotlivých svalů

m. deltoideus

Obrázek vyšetření izometrické kontrakce m. deltoideus, pacientka  provádí  současně oběma rukama abdukci z 90 stupňů  proti odporu, směr  tlaku pacientky ukazují modré šipky 

vyšetření  funkce m.deltoideus

 

m. supraspinatus

Obrázek vyšetření izometrické kontrakce m. supraspinatus , pacientka  provádí současně oběma rukama abdukci z připažení  proti odporu, směr  tlaku pacientky ukazují modré šipky 

vyšetření funkce  m. supraspinatus

m. infraspinatus

Obrázek vyšetření izometrické kontrakce m. infraspinatus, pacientka  provádí současně oběma rukama zevní rotaci  z připažení  proti odporu, směr  tlaku pacientky ukazují červené  šipky 

vyšetření funkce  m. infraspinatus

 

m. subscapularis

Obrázek vyšetření izometrické kontrakce m. subscapularis , pacientka  provádí současně oběma rukama vnitřní rotaci  z připažení  proti odporu, směr  tlaku pacientky ukazují červené  šipky 

vyšetření funkce m. subscapularis

Význam vyšetřování svalů rotátorové manžety

I když se vyšetřování svalů ovládajících glenohumerální skloubení týká jen malé částí svalů ramenního pletence, je nutné podotknout, že svaly tvořící rotátorovou manžetu jsou častými původci obtíží svalového původu v oblasti ramenního kloubu. Zároveň se na těchto svalech projeví i většina neurologických deficitů .