MRI, CT, SCINTIGRAFIE A  ARTROSKOPIE

MRI

Dnes je tato metoda používána pro diagnózu částečných a kompletních ruptur svalu, při synovitidě kloubů, poškození  subchondrální kosti a ruptur labrum glenoidale. MRI je   výbornou  metodou pro diagnostiku patologie rotátorové manžety. MRI je také vhodná pro vyšetřování osteonekrózy (s téměř stejnou specificitou jako scintigrafie) nebo tumorózní tkáně. Bohužel je hůře dostupná, časově i ekonomicky náročná a hlavně neumožňuje provádět výkony jako punkce pod vizuální kontrolou.  Další podstatnou  nevýhodou je  nemožnost provést MRI u pacientů, u kterých  je v těle přítomný  magnetický kov. Vzhledem  k  častému  přítomnosti  alloplastik se  u  našich pacientů je pak MRI nemožné. 

CT

Tato metoda je dnes široce rozšířená a užitečná pro vyšetřování některých patologických stavů. Tomografické vyšetření se často provádí i v kombinaci s artrografií jako tzv. ArtroCT, které se stalo hlavní dg. metodou při lezích labrum glenoidale, pátrání po cizích tělesech a chondrálních lézí. Hlavní indikací ArtroCT jsou traumata glenohumerálního skloubení, kde předpokládáme ruptury labrum glenoidale a kostní patologie.

Scintigrafie

Dle našeho přesvědčení je tato diagnostická metoda v případě bolestí ramenního pletence zastaralá a nahraditelná jinými vyšetřovacími metodami s větší výpovědní schopností.

 

Artroskopie

Diagnostická artroskopie, dnes spojená i s artroskopickou operační technikou, je doporučená pro vyšetřování synovitidy glenohumerálního kloubu, poškození chrupavky, přítomnost cizích tělísek a částečně i pro poškození labrum glenoidale. Domníváme se, že tato metoda bude mít v budoucnosti daleko větší význam než dnes, za předpokladu, že k tomuto výkonu budou pacienti odesíláni po předchozím vyšetření MRI nebo UZ. Význam bude hlavně diagnostický, neboť umožní odebírat vzorky tkání pro konečnou diagnózu. Problémem je dosud malá dostupnost artroskopických pracovišť a současné zařazení tohoto výkonu pod křídla ortopedických oborů, čímž se většina onemocnění ramenního pletence zjednodušuje na dg. impigementu nebo traumatických poškození. Ideál představuje artroskopické vyšetření pouze po provedení  UZV vyšetření  nebo MRI při respektování  závěrů z těchto metod.