Chronická tendinitida rotátorové manžety

Samostatnou kapitolu   nemocí ramenního pletence  představuje chronické  postižení rotátorové manžety , které je na rozdíl od akutních stavů rotátorové manžety spíše vázáno na vyšší věkovou skupinu. V jeho etiologii hraje důležitou úlohu tzv. impigement syndrom nebo revmatické procesy destruující rotátorovou manžetu. Konečným stavem těchto patologických procesů pak může být ruptura rotátorové manžety. Samotný klinický obraz  těchto  postižení je nespecifický, a proto je nutné diagnosu verifikovat  pomocí moderních   zobrazovacích metod.   Předem si dovolujeme tvrdit, že RTG vyšetření  nemá pro stanovení postižení rotátorové manžety  žádný význam  a pro diagnostiku je nutné použít  UZ  vyšetření nebo MRI .  Mimo chronické postižení rotátorové manžety je možno se setkat i s  jejím akutním postižením , ale toto postižení je většinou vyvoláno úrazem.