Bolesti při vyšetření komplexních pohybů ramenního pletence

Bolesti při vyšetření komplexních pohybů ramenního pletence jsou přítomny ve formě dvou základních nálezů

bolesti v maximální poloze při dotažení komplexního pohybu

bolesti typu painful arc (bolestivý oblouk), které se vyskytují pouze v určitém rozsahu  pohybu

Ve všech těchto případech je však bolest jednoznačným příznakem postižení struktur ramenního pletence.