Typy pohybu  při vyšetření  hybnosti 

 

Aktivní pohyb

Pohyb vykonává sám pacient. Tento pohyb je nutný pro zjištění  normální funkce svalů, šlach a kloubu.

Pokud pohyb není možný, pak se může jednat o patologii těchto struktur.

 

Pasivní pohyb

Pohyb pacientovy končetiny provádí lékař. Při tomto vyšetření se zjišťuje  spíše normální funkce kloubu, zatímco  na samotný pohyb již nemá vliv  funkce svalů, a  tím i jejich inervace.

 

Izometrická  kontrakce

Pohyb provádí pacient proti odporu a nedochází při něm ke změně délky svalu a pohybu v kloubu. Při tomto vyšetření se zjišťuje  spíše normální funkce svalů a nervů, přičemž  se  na pohybu samotný  kloub neuplatňuje. 

 

Pořadí vyšetření pohybů

Vyšetření začneme zjištěním rozsahu pasivních pohybů, neboť pacient pak dokáže po provedení pasivního pohybu napodobit požadovanou akci sám, a tak vyšetříme i aktivní pohyb bez přílišného vysvětlování. Jako poslední vyšetřujeme izometrický pohyb (izometrickou kontrakci).

Význam  vyšetření  pohybů

Na podkladě  rozdílné 

rozsahu pohybu 

bolestivosti  při vyšetření

síly  izometrické kontrakce

jsme schopní  rozlišit  některé patologické stavy,  viz následující kapitoly vyšetření pohybů v glenohumerálním skloubení a jeho význam pro diferenciální diagnostiku.