Souhrn vyšetření ramenního pletence

Na konec kapitoly týkající se vyšetření a kineziologie ramenního pletence je nutné zdůraznit, že vyšetření rozsahu pohybu má význam spíše pro průběžné sledování stavu než pro dostatečnou diferenciální diagnostiku. Omezený rozsah izolovaných pohybů v glenohumerálním skloubení je jasným příznakem postižení struktur v jeho okolí. Na druhou stranu normální nález při vyšetření komplexních pohybů ramenního pletence ukazuje na normální stav celého ramenního pletence.

V případě vzniku bolesti při komplexních pohybech cíleně vyšetřujeme pohyb v glenohumerálním skloubení a zvláště zevní rotaci (viz Capsula pattern ), abychom dokázali zjistit omezování rozsahu pohybu spojené pouze se závažnými stavy, které však mohou postupovat velice plíživě a téměř bezpříznakově a projeví se lékaři, který podceňuje pacientovy obtíže, až po určité době překvapivým nálezem omezené hybnosti. Na druhou stranu musíme zdůraznit, že v případě revmatických procesů nedochází k omezení rozsahu pohybu na prvním místě, a proto toto vyšetření nevypovídá o závažnosti postižení. Revmatické obtíže začínají klidovou noční bolestí, ranní ztuhlostí a bolestmi při aktivním pohybu. I rozsáhlý nález (prokázaný na UZ) nemusí být v případě akutního vzniku spojen s výrazným omezením pohybu. Při sledování revmatického pacienta v praxi je nutné v prvé řadě cíleně klást otázky na typické bolesti ramene při postižení synoviálních struktur , a pak provést vyšetření kombinovaných pohybů, které prověří funkčnost a nepřítomnost patologického procesu ve více strukturách.