Ruptura šlachy dlouhé hlavy bicepsu

V místě jejího úponu na labrum glenoidale

Léze, která v této lokalizaci může být spojená s poškozením labrum glenoidale, je v současné době v popředí zájmu. Závažná je skutečnost, že ruptury, které nejčastěji postihují šlachu dlouhé hlavy bicepsu v tomto místě, jsou parciální a tak jsou tyto ruptury většinou považovány za tendinitidu. Na druhé straně je pravděpodobně tenovaginitida dlouhé hlavy bicepsu, která je indukována rupturou,  často hlavní příčinou pacientových obtíží, takže i cílená terapie této tenovaginitidy ( a i v tomto případě jsme přesvědčeni o vhodnosti lokálního podání steroidů ) může přinést výraznou úlevu . Vzhledem k možnostem dnešních terapeutických metod5 se  rozlišení  ruptury a tenovaginitidy nestává jen akademickou otázkou, ale základním předpokladem správného terapeutického postupu.

V průběhu šlachy distálně od úponu na labrum glenoidale až po svalovou hmotu m. biceps brachii (zhruba od bicipitálního žlábku)

Dlouhá hlava bicepsu distálně od úponu na tuberculum scapulae supraglenoidalis (od horního okraje proximální části bicipitálního žlábku) je již dobře přístupná UZ vyšetření. V případě lokalizace ruptury procházející povrchovou fascií v této oblasti je již diagnóza poměrně jednoznačná. Při kompletní ruptuře zůstává bicipitální žlábek prázdný a šlacha při UZ vyšetření není vůbec zastižena.Tato ruptura je udávána jako velice častá (viz následující obrázek). S kompletní rupturou tohoto typu jsme se však za 5 let ambulantní praxe nesetkali. Všechny ruptury m. biceps brachií byly zastiženy až v místě přechodu  šlachy do svalu  a vytvářely typickou ´´bouli ´´ při flexi v lokti a většinou byly parciální 6

071.jpg (64518 bytes)

Obrázek kompletní ruptury dlouhé hlavy v průběhu bicipitálního žlábku

 

Přístrojové vyšetření ruptur šlachy dlouhé hlavy bicepsu

Stanovení diagnózy zvláště parciálních, úponových ruptur dlouhé hlavy bicepsu patří k obtížným úkolům v diferenciální diagnostice bolestí ramenního pletence7. Při podezření na tyto ruptury je možné mimo UZ vyšetření provést některé z dalších vyšetření, které by eventuálně potvrdilo parciální úponové ruptury:

MRI

artroskopie glenohumerálního skloubení

5 tj. artroskopických sutur labrum glenoidale

6  Při vyšetření ultrazvukem  nebyl přítomen  prázdný žlábek dlouhé hlavy bicepsu

7 Základem podezření na rupturu je úrazová anamnéza, ale často existují bohužel i spontánní ruptury