Vyšetřovací testy na  glenohumerální instabilitu

Vyšetření samotné nestability

přední6 a zadní7 instabilita

Vyšetřuje se takzvanou  zásuvkou,  tj.  hlavice humeru je jemně tlačena dorzálně nebo ventrálně v glenohumerálním skloubení. Pacient při tomto vyšetření leží na zádech, paži má abdukovanou v 90 stupních.

spodní instabilita

Vyšetřuje se podobně. Ze stejné polohy pro vyšetření přední a zadní instability se aplikuje distální trakce na paži a druhá ruka zjišťuje vzdálenost mezi akromionem a hlavicí humeru. Tento test se pokládá za pozitivní, pokud se objeví zvětšující se mezera spojená někdy se zvukovými fenomény.

Napínací manévry na glenohumerální nestabilitu8

Napínací manévr na přední instabilitu

Vyšetřující mírně tlačí ruku dolů v oblasti loketního kloubu vyšetřovaného a přitom provádí zevní rotaci jeho abdukované paže. Pákovým mechanizmem tak dochází k přednímu posunu hlavice humeru a vzniká bolest v oblasti přední části ramene. Pokud se aplikuje tlak volnou rukou vyšetřovaného do této oblasti, dochází k zatlačení kloubní hlavice od kloubního pouzdra, čímž se umožní pokračovat v zevní rotaci, která by jinak vyvolávala bolestivost. Symptomy se opět vrací, pokud vyšetřující přestane aplikovat tlak na hlavici.

Napínací manévr na zadní instabilitu

V tomto případě se aplikuje tlak v ose humeru, který je flektován, vnitřně rotován a addukován. Bolesti vznikají v místě dorzální části kloubního pouzdra.

6 ventrální
7 dorzální
8testy na vyvolání bolesti při maximální rotaci v glenohumerálním skloubení