Kasuistika fibrosní burzitis a  impigement syndromu

Anamnestické údaje

Pacient (74 let) udává noční bolesti a špatně se mu leží na postižené straně. Hlavní obtíží je však spíše omezená hybnost ramenního kloubu obtěžujícího ho při základních denních potřebách.

Objektivní nález

Palpace

citlivost ramene při palpaci asi 2 cm pod akromionem

Pohyby glenohumerálního skloubení

Komplexní pohyby ramenního pletence

typ pohybu

rozsah pohybu

bolestivost pohybu

elevace v abdukci 0 – 90 od 45 stupňů
elevace ve flekci 0 - 90 od 45 stupňů

Izolované vyšetření glenohumerálního skloubení

typ pohybu

rozsah pohybu

flexe - extenze

45/0/10

zevní – vnitřní rotace

10/0/45

abdukce- addukce

45/0/30

Vyšetření svalové funkce při vyšetření izometrického odporu

typ pohybu

síla kontrakce

vyvolání bolesti při kontrakci

zevní rotace

-

+

vnitřní rotace - +
abdukce m. deltoideus1 - +
m.supraspinatus2 - +

flexe

- +

extenze

- +
flexe lokte    

oboustranně je síla kontrakce proti odporu menší, ale není rozdílu v síle obou stran navzájem

UZ nález

V místě, kam pacient lokalizuje bolest, je přítomna hyperechogenní, rozšířená subdeltoidní burza, při jinak normálním UZ nálezu na ostatních strukturách.

fibX.jpg (38483 bytes)

UZ snímek a schéma  longitudinálního pohledu na m. supraspinatus s nálezem rozšířené, fibrotické burzy

 

fibsrX.jpg (42062 bytes)

Obrázek a schéma  srovnání normální a postižené strany s fibrotizující burzitidou

Komentář

UZ vyšetření zjistilo fibrotické změny v burze. Ani po 2 obstřicích steroidy však nedošlo ke zlepšení stavu. Hybnost zůstávala výrazně omezená.  S pracovní diagnosou fibrosní burzitidy u  impigement syndromu pacienta odeslali na MRI.  MRI tuto diagnózu potvrdilo zároveň se zjištěním  pravděpodobné  etiologie impigement syndromu, který byl vyvolán artrózou  a prominencí  akromioklavikulárního skloubení.