Luxace akromioklavikulárního skloubení

Luxaci  akromioklavikulárního skloubení je možné vidět v asociaci s frakturou zevní části klíčku a většinou vede k rozvoji sekundární osteoartrózy akromioklavikulárního skloubení a osteolýze. Nejčastější příčinou luxace   tohoto  skloubení je však  úraz samotného akromioklavikulárního skloubení, jehož závažnost závisí na stupni poškození kloubního pouzdra a podpůrných vazů.

Stupně dislokace akromioklavikulárního skloubení

1. stupeň dislokace akromioklavikulárního skloubení

Minimální poškození kloubního pouzdra, bez poškození podpůrných ligament

2. stupeň dislokace akromioklavikulárního skloubení

Představuje subluxaci kloubu s posunem akromia distálně vůči klíčku. Subluxace je spojena s poškozením akromioklavikulárního vazu. Někdy je přítomná i parciální ruptura korakoklavikulárního vazu.

3. stupeň dislokace akromioklavikulárního skloubení

představuje kompletní luxaci kloubu s rupturou korakoklavikulárního vazu

 

 

dislok.jpg (37266 bytes)

obrázek kompletní akromioklavikulární luxace  tj.třetího stupně

 

 

Symptomy při dislokaci akromioklavikulárního skloubení

Subjektivně pacient při dislokaci akromioklavikulárního skloubení pociťuje bolesti na vrcholu ramene v místě akromioklavikulárního skloubení, které je citlivé na palpaci a oteklé. U kompletních luxací je vidět schodovitou deformitu.   Je přítomno i omezení hybnosti ramene.

 

Kasuistika luxace akromioklavikulárního skloubení